Företagsinformation

ByggMiljöGruppen bildades 2005

Byggmiljögruppen AB ägs av BMG Anders Gustavsson AB, BMG Roland Blomquist AB, BMG Sten Ros AB, BMG Mats Hedmark AB och BMG Lasse Iisakka AB. BMG Christer Molin AB och BMG Tom Follin AB har separat avtal med BMG Byggmiljögruppen AB.

BMG AB hanterar gemensamma frågor som försäkringar, lokaler, gemensamma konferenser, vissa ramavtal med större kunder, marknadsföring m m.

Huvuddelen av all verksamhet i form av utredningar, besiktningar m m bedrivs i respektive medarbetares AB. Var och en har konsultansvarsförsäkring  motsvarande 120 pbb. Då vi besitter delvis olika kompetens samarbetar vi i frågor där annan kompetens än den egna behövs. Även i uppdrag där större kapacitet behövs tar vi hjälp av varandra.

Verksamhetspolicy

ByggMiljöGruppens ingenjörer är ledande i branschen och arbetar med utredning av innemiljö- och fuktproblem, byggnadsskador, miljöinventeringar, radonutredningar, kontroll av ventilation, lufttäthet, värmeisolering och betongskador.

Vi har som mål att bygga långsiktiga kundrelationer genom att vara seriösa, genom att föreslå tekniskt riktiga och varaktiga lösningar, genom att vara lyhörda för kundens förväntningar och behov samt genom att följa lagar och krav.

Genom att kontinuerligt förbättra organisationen och medarbetarnas kunskap och erfarenhet samt skapa ett idérikt arbetsklimat kan vi erbjuda kreativa och ändamålsenliga förslag till åtgärder och metodval. Vi arbetar med förebyggande av miljöstörningar genom val av transportmedel samt genomförande av miljöinventeringar och fuktsakkunniguppdrag vilket bidrar till bestående förbättringar i den inre och yttre miljön.

Detta medför en ständig förbättring i vår verksamhet.

Kvalitet och miljö

ByggMiljöGruppen är miljö- och kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015 genom sbcert.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår