Fel i fastighet/Juridiska tvister

Byggmiljögruppen biträder fortlöpande olika försäkringsbolag med bedömning av skadefall avseende skadeorsaker, åtgärdsbehov och åtgärdskostnader samt bedömning av tekniska medellivslängder. Detta utför vi både via telefon och på plats hos respektive skadereglerare.

Byggmiljögruppen biträder jurister som tekniskt ombud vid tvister som rör fel i fastighet, både säljare och köpare. Flera av oss har en bakgrund som passar bra för dessa uppdrag. Exempelvis har vi i stor omfattning utfört överlåtelsebesiktningar, tekniska utredningar avseende fuktskador, byggskador, brandskador, byggkontroll vid åtgärdande av skador. Vi har mycket stor vana att höras som sakkunniga i olika tingsrätter över hela landet. Vi arbetar åt välrenommerade Advokatbyråer.

Vi arbetar ej på direkt uppdrag av privatpersoner utan i dessa fall åt privatpersonens juridiska ombud.

Vi utför uppdrag rörande entreprenadtvister där flera av oss utfört entreprenadbesiktningar i större omfattning. 

 

Teknisk undersökning i tvist av vattnets påverkan på närliggande dagvattenbrunn. Det gröna i diket är läcksökningsvätska med fluorerande egenskaper som är lätt att upptäcka. Läcksökningsvätskan letade sig under marken fram till aktuell brunn efter ett tag, se bild 2 nedan.

 


Vattnet från dike ca 4 m från brunn ”letat” sig fram till brunnen. Brunnen är placerad ovan en stenkista och har ej någon botten. Provningen visar att vatten från dike kommunicerar med brunnen.

 

Inmätning av dräneringsledning och dokumentation av dräneringsförmåga genom infiltrationsprov. Bedömning av utförd dränering och fuktisolering i en juridisk tvist där detta var en del av den tekniska utredningen.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår