Tillståndsbedömning av erfaren betongkonsult

När ni som fastighetsförvaltare eller ansvarig i en bostadsrättsförening ställs inför allvarliga skador eller slitage på er byggnad är det vanligt att man vänder sig direkt till en entreprenör för att få hjälp med reparationen.

Alltfler anlitar dock en specialkonsult. Dennes uppgift är att minimera risk, omfattning av reparationsåtgärder och kostnader. För att kunna göra denna optimering krävs en tillståndsbedömning.

 Vi erbjuder tillståndsbedömning av betongkonstruktioner. Den inkluderar mätningar/provningar, analys, bedömning, som leder fram till ett åtgärdsförslag.

Våra vanligaste objekt är parkeringshus, garage, balkongbestånd och gårdsbjälklag.

 

Garagegolv reparerat med slitstark hårdbetong.

 

Undersökningen resulterar i en detaljerad rapport med åtgärdsförslag, som kopplas till kostnader, reparationsomfattning, miljö och livslängd.

Normalt ingår täckskiktsmätning av armeringens läge, indikering av karbonatiseringsfrontens (av luftens koldioxid) inträngning i betongen med hjälp av fenolftalein samt provning av kloridkoncentration med hjälp av RCT-metoden.

Provning av betongens tryckhållfasthet blir ibland nödvändig. Det kan utföras på utborrade cylindrar, med Capo-test eller studshammare. I enstaka fall måste tunn- och planslipsanalys tillgripas för att avgöra eventuella svagheter i betongens inre struktur

Med tillståndsbedömning som underlag kan vi erbjuda upphandling med förfrågningsunderlag i totalentreprenad. Vi har ett nära tekniskt samarbete med de duktigaste entreprenörerna. Detta möjliggör bästa val av entreprenör i samband med upphandling.

Ofta får vi utföra oberoende kontroll under entreprenaden och slutbesiktning efter färdig entreprenad.

Vi har hög teoretisk kompetens, lång erfarenhet och bedriver FoU-arbete inriktat främst på betongreparationer. Finansiering sker då oftast med SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond). 

 

Mätning av kloridkoncentration.


Tunnslipsanalys av alkali kisel reaktion.


Täckskiktsmätning.


Indikering av hållfasthet med studshammare.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår