Teknisk Rådgivning & Upphandling och Kontroll

Byggmiljögruppen utför ofta uppdrag där vi biträder Byggherren/Beställaren vid åtgärdande av fuktskador, dräneringsproblem, våtrumsrenoveringar, stambyten, saneringar mm. med tillhörande renoveringsarbeten. Exempel på dessa uppdrag är sjukhusbyggnader i stockholmstrakten, kyrkor, statusbesiktning av våtrum i hotell där vi biträder beställaren med teknisk rådgivning, upphandling, upprättande av kontrakt och kontroll under arbetets utförande. Vi arbetar tillsammans med certifierade entreprenadbesiktning män. Andra exempel är ombyggnationer och renoveringar av objekt som flerbostadshus, kontor mm där statusbesiktning visat på åtgärdsbehov. Vi samarbetar med meriterade kontrollansvariga besiktningsmän. Vi har även uppdrag där objekten är kulturhistoriskt intressanta.

 

Pågående arbete med ny dränering av sjukhusbyggnad från tidigt 1900-tal.

 

Fuktisolerings- och dräneringsarbeten av en kyrkobyggnad från 1980-talet.

 

Felaktigt utförd våtrumsvägg i byggnad från 1800-talets senare del, där renovering utförts i våtrum under 2000 talet.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår