Anders Gustavsson

Anders Gustavsson har lång, praktisk erfarenhet av att spåra luktläckage, göra ventilationsutredningar, utreda byggnadsskador och leda saneringsarbeten. Anders Gustavsson är utredningsingenjör SBR, radonkontrollant enligt SSM och Byggdoktor.

Arbetsområden

 • Radonutredningar
 • Läckagesökningar
 • Miljö- och PCB-inventeringar
 • Hussvampsutredningar
 • Fuktutredningar
 • Lukt- och emissionsutredningar
 • Spårgasmätningar
 • Termiskt inneklimat

Christer Molin

Christer Molin har en bakgrund som konstruktör, forskare och utvecklingschef. Han har haft många forskningsuppdrag angående reparation, selektiv rivning och miljöanpassning av betong. Han har lång erfarenhet av hur man på bästa sätt åtgärdar äldre skadade betongkonstruktioner. Christer Molin är civilingenjör och tekn. dr (betong, byggmaterial. KTH).

Arbetsområden

 • Hållfasthetsbestämningar
 • Beständighetskontroller
 • Tillståndsbedömningar
 • Skadeutredningar
 • Optimerade åtgärdsförslag
 • Upphandlingar och kontroll
 • Analyser av betong
 • Föreläsare

Lasse Iisakka

Lasse Iisakka har arbetat mer än 25 år med byggnadsskador och inomhusmiljöproblem när lukt- och hälsobesvär förekommer samt kartläggning av vad hus innehåller för miljö-och hälsopåverkande ämnen. Lasse Iisakka är utredningsingenjör SBR.


Arbetsområden

 • Skadeutredningar
 • Innemiljöutredningar
 • Lukt-och emissionsutredningar i rumsluft och konstruktioner
 • Miljöinventeringar / Due Diligens
 • Markundersökningar / förorenigar
 • Radonutmätningar / åtgärder mot radon
 • Inomhusmiljöutbildningar / kurser

Mats Hedmark

Mats Hedmark har mer än 10 års erfarenhet från Byggbranschen som utbildad byggnadsträarbetare under 1980- och 1990 talet. Efter byggteknisk vidareutbildning i slutet på 90-talet och början på 2000-talet har Mats sedan dess jobbat som utredningsingenjör på dåvarande BARAB och sedemera på ByggMiljöGruppen. Mats är utbildad miljöinventerare CMF

Arbetsområden

 • Miljöinventeringar
 • Skadeutredningar
 • Innemiljöutredningar
 • Fukt- och mögelproblem
 • Optimerade åtgärdsförslag efter skador
 • Radonmätningar, radonutredningar
 • Termograferingar
 • Täthetsprovningar

Roland Blomquist

Roland Blomquist har mer än 25 års erfarenhet av bland annat besiktningar och skadeutredningar. Främst blir Roland anlitad av fastighetsförvaltare och entreprenörer. Roland Blomquist är utredningsingenjör SBR, Byggdoktor och miljöinventerare enligt CMF.

Arbetsområden

 • Skadeutredningar
 • Innemiljöutredningar
 • Miljöinventeringar
 • Fuktskadeutredningar putsfasader / läcksökning
 • Termografering och täthetsprovning
 • Radonmätningar
 • Kontroll och byggledning

Sten Ros

Sten Ros anlitas som teknisk sakkunnig vid skaderegleringar åt flera stora försäkringsbolag. Sten har mer än 30 års erfarenhet och hög kompetens inom olika områden i byggbranschen. Sten Ros är utredningsingenjör SBR, och har genomfört utbildningen som Kontrollansvarig Riksbehörighet N. Sten Ros anlitas som sakkunnig i Juridiska tvister.

Arbetsområden

 • Fuktskadeutredningar putsfasader / läcksökning
 • Många olika typer av besiktningar
 • Kontroller och byggledning
 • Skadeutredningar i tvister
 • Upphandlingar
 • Förfrågningsunderlag
 • Statusbestämning av fastigheter
 • Tekniska utredningar

Tom Follin

Tom Follin har mer än 30 års erfarenhet av undersökningar av fuktskador och innemiljöproblem. Han har föreläst vid innemiljökonferenser i Sverige och runt om i världen. Grundare av SWESIAQ. Tom Follin är utredningsingenjör SBR.

Arbetsområden

 • Innemiljö- och sjuka-husutredningar
 • Fuktskadeutredningar
 • Husstatusundersökningar
 • Luktundersökningar
 • Föreläsningar
 • Skadeorsak och inspekterbarhet vid tvister
 • Författande av böcker, artiklar m.m.
 • Medverkan där innemiljöexpertis krävs

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår