Radonutredningar

Radon är en förorening som man inte vill ha i inomhusmiljön i halter över 200 Bq/m3. Radon är en färglös och luktlös gas som kommer från sönderfall av radium som finns naturligt i vissa jordarter.

Radon i byggnader kan komma från 3 olika källor: marken under eller runt byggnaden, blå lättbetong och vatten från enskilda brunnar.

Vid radonutredningar så undersöker man omfattningen av radon i inomhusluften och vilken eller vilka radonkällor som orsakar de förhöjda radonhalterna. Till hjälp har vi direktvisande radongasmätare som kan söka efter inläckande radongas från marken, loggande radongasmätare, markradonmätare och gammamätare.

Vid förhöjda radonhalter föreslår vi objektsanpassade åtgärder för att sänka halterna under gränsvärdena.

Åtgärder som kan vara aktuella allt från enklare tätningar och ventilationsförbättringar till radonsugar och radonbrunnar.

Vi är utbildade av SSM avseende radonåtgärder.

 

Sökning efter inläckande radongas vid golvvinkel med direktvisande radongasmätare av fabrikat Durridge RAD7.

 

Sökning efter inläckande radongas bakom avloppsstam där höga halter uppmättes.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår