Statusbesiktningar

Statusbesiktningar utförs i olika syften exempelvis inför köp när man skall förvärva en fastighet för att få reda på vad man köper eller när man äger en fastighet och vill veta vad som måste göras i underhållsväg för att säkerställa fastighetens goda bestånd. Våra uppdragsgivare är ofta fastighetsköpare, fastighetsägare eller förvaltare av flerbostadshus eller större byggnader som kontor, kyrkor, affärsbyggnader, skolor, förskolor mm. I vissa fall utföres statusbesiktningar även av mindre byggnader. I statusbesiktningen kan vid behov ingå bedömning av miljöstörande och hälsopåverkande ämnen som asbest, PCB, PAH, oljeföroreningar i betonggolv och i mark, växtgifter i mark mm.

Vi utför statusbesiktningar åt fastighetsägare med stora fastighetsbestånd som kommuner och andra större förvaltare där man vill ha en övergripande bedömning av beståndets kommande underhållsbehov. Våra medarbetare har mycket lång erfarenhet av bedömning av fukt- och byggskador, slitage mm, en erfarenhet som använd vid statusbesiktningar. Vi kan anpassa upplägget efter olika behov. Där installationer berörs anlitar vi välmeriterade VVS- och el-sakkunniga som deltar vid besiktningen.

 Vi arbetar åt flera av de större försäkringsbolagen med bedömning av teknisk livslängd i olika skadefall.

 

Presentation och användande av underhållsplanen

Resultatet av statusbesiktningen kan sedan ligga till grund för en objektsanpassad enkel underhållsplan där de olika underhållsintervallen för respektive byggdel/installation redovisas i en översiktlig tabell med en grov kostnadsbedömning för respektive arbete. Underhållsplanen ligger till grund för den ekonomiska planeringen av byggnadens /byggnadernas kommande underhållsbehov. Presentationen är lätt att läsa och överskådlig.

Bilderna nedan är exempel på objekt där vi utfört statusbesiktningar.

 

Byggnad från 1800-talet i Stockholm där Byggmiljögruppen utfört statusbesiktning som legat till grund för omfattande renoveringsarbeten.

 

Skollokal i Stockholms närområde. Lokalen användes för utbildning av blivande bilmekaniker. Statusbesiktningen resulterade i åtgärder som förbättrade arbetsmiljön.

 


Sporthall belägen i ett för fuktbelastning känsligt läge. Statusbesiktningen resulterade i omfattande såväl invändiga som utvändiga åtgärder.

 

Byggnad i Stockholm med många olika taktyper där statusbesiktningen redovisar när respektive tak bör planeras för nytt ytskikt/byte.

 

Större enbostadshus i Småland där resultatet av statusbesiktningen beaktats av uppdragsgivaren.


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår