Saneringsledning, kontrollant

  • Kontroller och dokumentering före, under & efter sanering av miljöfarliga ämnen
  • Slutdokumentation och rapportering avfall till myndigheter

Ovanstående utförs oftast som ett utökat uppdrag efter en utförd miljöinventering.

Vid saneringsarbeten i samband med ombyggnader eller rivningar behöver beställaren oftast en representant som följer saneringens utförande och kvalitét och dokumenterar och korrigerar brister och avvikelser, slutliga mängder samt utför rapportering av avfallsmängder.

Vi bistår också med kompletterande provtagningar och bedömningar under sanering. Detta sker då  av byggmaterial i tidigare skede varit dolt och inbyggt i konstruktionerna.

I denna roll ingår även att tillse att för beställarens räkning kontrollera att sanerings/rivningsentreprenören innehar giltiga tillstånd, utför korrekta anmälningar till myndigheter inför saneringar samt att all personal som utför sanering har de rätta utbildningarna och behörigheterna.

Uppdraget innebär också att vid behov bistå beställaren vid myndighetskontakter.

 

Kontroll av intäckning och dokumentation  före start av asbestsanering.

 

Flygande kontroll av pågående asbestsanering.

 

Slutsyn av kvalité på utförd asbestsanering av golvmattor och svartlim (asfaltslim). 

  1. Kontroll av intäckning och dokumentation  före start av asbestsanering

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår