Termografering och Lufttäthetsprovning

En lufttät och välisolerad byggnad är viktigt ur energisynpunkt, för att undvika fuktproblem och för att erhålla en god innemiljö. Att byggnaden är lufttät är även viktigt ur brandsynpunkt och för att undvika ljudproblem och oönskade lukter.

 

Täthetsprovning

Täthetsprovning (tryckprovning) av byggnader är en effektiv metod för att kontrollera en byggnads lufttäthet. Flera ingenjörer på ByggMiljöGruppen har utfört lufttäthetsprovningar redan sedan slutet av 1980-talet. Provning kan utföras både i nya och äldre hus.

Provning kan utföras av enstaka lägenheter eller hela byggnader samtidigt.

Vid nyproduktion är det lämpligt att utföra en första provning i tidigt skede då det är enklare att avhjälpa ev. brister. 

I samband med täthetsprovning utförs oftast en luftläckagesökning så att ev. täthetsbrister sedan kan åtgärdas.

ByggMiljöGruppen utför lufttäthetsprovning enligt svensk standard SS-EN 13829 eller SS EN ISO 9972:2015 där man mäter läckageflödet och räknar ut klimatskalets läckagetal. Läckagetalet kan sedan jämföras med uppställda krav i normer, uppställda krav för objektet eller vad man har räknat med i energibalansräkningen.

 

Lufttäthetsprovning av hel sporthall i Vaxholm. 

 

Byggtermografering

Termografering är en effektiv metod att lokalisera isoler- och täthetsbrister utan förstörande ingrepp. ByggMiljöGruppens ingenjörer har lång erfarenhet och god kompetens av att spåra brister i klimatskärmen och att upprätta tydliga rapporter. Termografering utförs oftast enligt svensk standard SS-EN 131 87, i vissa fall utförs en förenklad riktad mätning.

 

Isoleringsbrist i yttervägg i nybyggd lägenhet på Lidingö.


Lufttäthetsplan

En lufttäthetsplan syftar till att bygga lufttätt enligt branschstandarden ByggaL.

ByggMiljöGruppens ingenjörer har lång erfarenhet av lufttäthetsfrågor och kan hjälpa till med att upprätta lufttäthetsplaner vid nyproduktion.

Under produktionen anlitas vi som lufttäthetsansvariga för att säkerställa lufttätheten som kontrolleras vid ”ronder” på byggarbetsplatsen, ofta tillsammans med fuktronder.

 

Mätutrustning

ByggMiljöGruppen använder senaste teknik med värmekamerautrustning från FLIR och täthetsprovningsutrustning av typ Blower Door. Flera täthetsprovningsutrustningar kan användas parallellt vid provning av stora byggnader.

Termografering och Lufttäthetsprovning

En lufttät och välisolerad byggnad är viktigt ur energisynpunkt, för att undvika fuktproblem och för att erhålla en god innemiljö.
Att byggnaden är lufttät är även viktigt ur brandsynpunkt och för att undvika ljudproblem och oönskade lukter.

 

Täthetsprovning

Täthetsprovning (tryckprovning) av byggnader är en effektiv metod för att kontrollera en byggnads lufttäthet. Flera ingenjörer på ByggMiljöGruppen har utfört lufttäthetsprovningar redan sedan slutet av 1980-talet. Provning kan utföras både i nya och äldre hus.

Provning kan utföras av enstaka lägenheter eller hela byggnader samtidigt.

Vid nyproduktion är det lämpligt att utföra en första provning i tidigt skede då det är enklare att avhjälpa ev. brister.
I samband med täthetsprovning utförs oftast en luftläckagesökning så att ev. täthetsbrister sedan kan åtgärdas.

ByggMiljöGruppen utför lufttäthetsprovning enligt svensk standard SS-EN 13829 eller SS EN ISO 9972:2015 där man mäter läckageflödet och räknar ut klimatskalets läckagetal. Läckagetalet kan sedan jämföras med uppställda krav i normer, uppställda krav för objektet eller vad man har räknat med i energibalansräkningen.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår