Ventilationsutredningar

Moderna byggnader har ett täthetskrav på sig, dels för att spara energi och dels för att klara den termiska komforten. Detta leder till att byggnadernas ventilationssystem måste fungera då den ofrivilliga ventilationen via luftläckage genom klimatskärmen är låg i nyare byggnader. Luftväxlingen i rummen måste anpassas till verksamheten. En för låg luftväxling medför en högre föroreningskoncentration och en för hög luftväxling kan leda till torr luft vintertid, speciellt i kontorslokaler. Felaktig temperatur på tilluften kan leda till kortslutningseffekter så att vissa delar av rum ej ventileras, med spårgasteknik kan luftutbyteseffektiviteten uppmätas (krav i BBR på minst 40 %). Med spårgasteknik kan även specifikt luftflöde, lokala index och ventilationseffektivitet mätas. I äldre byggnader med självdragsventilation kan ventilationen ha försämrats sedan man bytt ut oljepanna till elpanna eller bergvärmepump och den varma skorstenen försvunnit. Orsaken till detta är att drivkraften för självdraget minskat och man ej kompenserat för detta. I tvåplansbyggnader med självdragsventilation blir ofta luftväxlingen på det övre planet mycket lägre jämfört med bottenvåningen. Luften tar ofta fel väg genom uteluftsventiler i rum på detta plan.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår