Ventilationsutredningar

Människan tillbringar en mycket stor del av sina liv inomhus. I en byggnad så alstras hela tiden föroreningar från byggnaden och människor och dess verksamhet i form av emissioner (gaser), partiklar, fukt, lukt etc. Ventilationens uppgift är att späda ut dessa föroreningar och föra bort den förorenade luften och ersätta den med så ren luft som möjligt. En väl fungerande ventilation är därför viktig för att uppnå ett bra inneklimat. God ventilation minskar även riskerna för att brukarna i en byggnad ska uppleva innemiljöproblem.

Luftväxlingen i rummen måste anpassas till verksamheten. En för låg luftväxling medför en högre föroreningskoncentration och en för hög luftväxling kan leda till torr luft vintertid, speciellt i kontorslokaler.

Placering och utformning av tilluftsdon är viktig då de kan ge problem med lokalt kalldrag eller att rumsluften inte byts ut optimalt. Felaktig temperatur på tilluften kan även leda till kortslutningseffekter så att vissa delar av rum ej ventileras. Detta kan kontrolleras med spårgasteknik, luftutbyteseffektiviteten kan uppmätas (krav i BBR på minst 40 %). Med spårgasmätningar kan även specifikt luftflöde, lokala index och ventilationseffektivitet mätas.

Med spårgasteknik kan man även bestämma om det förekommer kortslutning över värmeväxlare och hur stor kortslutningen är. Man kan även identifiera luftläckage över byggnadskonstruktioner såsom mellan lägenheter eller lokaler.

I äldre byggnader med självdragsventilation kan ventilationen ha försämrats sedan man bytt ut oljepanna till elpanna eller bergvärmepump och den varma skorstenen försvunnit. Orsaken till detta är att drivkraften för självdraget minskat och man ej kompenserat för detta. I tvåplansbyggnader med självdragsventilation blir ofta luftväxlingen på det övre planet mycket lägre jämfört med bottenvåningen. Luften tar ofta fel väg genom uteluftsventiler i rum på detta plan.

ByggMiljöGruppens ingenjörer har lång erfarenhet av ventilationsfrågor och kan hjälpa till med ventilationsmätningar och utredningar där man upplever problem med ventilationen.

 

Undersökning av större ventilationsaggregat.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår