Fuktsakkunnig

Idag blir det allt vanligare att man har en fuktsakkunnig med i nyproduktion och vid lite större om- och tillbyggnader.  Byggherren behöver ofta en person som hjälper till att driva och följa upp fuktfrågorna i projektet.

Branschstandarden ByggaF rekommenderar att man anlitar en fuktsakkunnig. ByggaF är en metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten i hela byggprocessen. Även Boverket rekommenderar fuktsäkerhetsprojektering vid nyproduktion och vid om- och tillbyggnad.

Uppdraget som fuktsakkunnig innebär att man upprättar en strategi för hur man skall arbeta med och följa upp fuktsäkerhetsåtgärder i olika skeden, men det kan också innebära att man är rådgivande i fuktfrågor åt byggherren.  

 

Stående vatten på nytt betongbjälklag.


Exempel på aktiviteter är upprättande av fuktsäkerhetsbeskrivning, fuktgranskning av projekteringen med syfte att identifiera fuktkänsliga konstruktioner, bollplank i ”fuktfrågor”, ta fram metoder för fuktsäkerhetsbedömning, riskbedömning, checklistor, hjälpmedel och rutiner för dokumentation.  Under produktionen genomförs fuktmöten på arbetsplatsen och fuktronder där fuktrondsprotokoll upprättas efter varje besök. I projektets slutskede sammanställs fuktsäkerhetsdokumentationen.

 

Byggfukt instängd under plastfolie.

 

Blöt isolering i yttertak.

 

ByggMiljöGruppens ingenjörer har lång erfarenhet av fukt i byggprojekt och vet vilka konsekvenser fuktrelaterade skador innebär för innemiljön. Våra ingenjörer anlitas ofta som fuktsakkunnig i både nyproduktion och vid ombyggnad.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår